Apurahat

Yleisen lehtimiesliiton apurahat

Yleisen Lehtimiesliiton opintorahaston hoitokunta päätti 4.12.2013 pitämässään kokouksessa, että Yleisen Lehtimiesliiton journalistipalkintoa ei vuoden 2014 liittokokouksessa jaeta, vaan palkintoon varattu 2 000 € käytetään apurahoihin vuosina 2014 ja 2015.

Opintorahaston apurahoilla tuetaan journalistien ja muiden media-alalla toimivien jäsenten opiskelua ja ammattitaidon kehittämistä sekä alan tutkimusta, erityisesti kansandemokraattisen lehdistön historian tallentamista, alaan liittyvää julkaisutoimintaa ja opiskelijoiden media-alaan liittyvien opinnäytteiden valmistumista.

Vuoden 2014 apurahojen hakuaika päättyy 31.1.2014.

Hakemukset tehdään Kansan Sivistysrahaston sivulta löytyvällä, rekisteröitymistä edellyttävällä kaavakkeella. Sähköisesti täytetty kaavake tulostetaan ja postitetaan allekirjoitettuna mahdollisine liitteineen Kansan Sivistysrahastoon, Siltasaarenkatu 6, 00530 Helsinki.

SAK:n kulttuurirahasto

Yleisen Lehtimiesliiton jäsenet voivat hakea myös SAK:n kulttuurirahaston apurahoja vuoden loppuun mennessä KSL:n sivulta löytyvällä sovellutuksella. Allekirjoitettu hakemus lähetetään Yleisen Lehtimiesliiton osoitteeseen Hakaniemenkatu 5 A 8, 00530 HELSINKI.

Kulttuuriapurahat ovat 200 – 1 000 euron suuruisia. Niitä voivat hakea yksittäiset jäsenet tai ryhmät. Apurahoilla tuetaan sivistys ja kulttuuripyrkimyksiä, yhteiskunnallista tutkimustoimintaa, työelämän kehittämishankkeita ja opintomatkoja harkituissa tapauksissa.

JOKES

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö eli JOKES myöntää apurahoja moniin tarkoituksiin. Jos olet jättänyt Kopiosto-valtakirjan Journalistiliittoon, voit hakea Jokesin apurahoja.

SAK:n kulttuurirahasto

SAK:n kulttuurirahasto jakaa vuosittain apurahoja SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen yksityisille jäsenille ja harrastajaryhmille. Apurahat julistetaan haettaviksi yleensä loka- ja marraskuun vaihteessa ja niiden hakuaika päättyy tammikuun puolessavälissä. SAK:n kulttuurirahasto toimii Kansan Sivistysrahaston (KSR) yhteydessä erikoisrahastona.