Apurahat

Yleisen lehtimiesliiton apurahat

Yleisen Lehtimiesliiton opintorahasto jakaa vuosittain apurahoja jäsenilleen. Opintorahaston apurahoilla tuetaan journalistien ja muiden media-alalla toimivien jäsenten opiskelua ja ammattitaidon kehittämistä sekä alan tutkimusta, erityisesti kansandemokraattisen lehdistön historian tallentamista, alaan liittyvää julkaisutoimintaa ja opiskelijoiden media-alaan liittyvien opinnäytteiden valmistumista.

Hakemukset tehdään Kansan Sivistysrahaston sivulta löytyvällä, rekisteröitymistä edellyttävällä kaavakkeella. Sähköisesti täytetty kaavake tulostetaan ja postitetaan allekirjoitettuna mahdollisine liitteineen Kansan Sivistysrahastoon, Siltasaarenkatu 6, 00530 Helsinki.

SAK:n kulttuurirahasto

Yleisen Lehtimiesliiton jäsenet voivat hakea myös SAK:n kulttuurirahaston apurahoja vuoden loppuun mennessä KSL:n sivulta löytyvällä sovellutuksella. Allekirjoitettu hakemus lähetetään Yleisen Lehtimiesliiton osoitteeseen Hakaniemenkatu 5 A 8, 00530 HELSINKI.

Kulttuuriapurahat ovat 200 – 1 000 euron suuruisia. Niitä voivat hakea yksittäiset jäsenet tai ryhmät. Apurahoilla tuetaan sivistys ja kulttuuripyrkimyksiä, yhteiskunnallista tutkimustoimintaa, työelämän kehittämishankkeita ja opintomatkoja harkituissa tapauksissa.

JOKES

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö eli JOKES myöntää apurahoja moniin tarkoituksiin. Jos olet jättänyt Kopiosto-valtakirjan Journalistiliittoon, voit hakea Jokesin apurahoja.