Jäsentiedote 3/ 2012

JOURNALISTIPALKINTO MAIJA AALLOLLE

Yleisen Lehtimiesliiton vuoden 2012 journalistipalkinto luovutettiin toimittaja Maija Aallolle Helsingissä 26. toukokuuta pidetyssä liittokokouksessa. Joka toinen vuosi jaettavan palkinnon arvo on 2 000 euroa.

Maija Aalto, 59, on tehnyt komean kolmen vuosikymmenen journalistisen uran Kansan Tahdossa. Hän aloitti Kemin aluetoimituksessa vuonna 1979. Oulun toimituksessa hän on työskennellyt vuodesta 1985 alkaen. ”Pohjois-Suomen köyhien ja sorrettujen äänenkannattajassa” hän on ajanut myös luonnonsuojelun asiaa.

– Maija on journalistisella työllään vahvasti vaikuttanut siihen, että Pohjois-Suomen lukijoilla on ollut mahdollisuus saada asioista ja ilmiöistä muunkinlainen näkemys kun se, minkä alueen mahtimedia tarjoaa, palkinnon luovuttanut puheenjohtaja Juha Saarinen totesi.

JUHA SAARINEN JATKAA PUHEENJOHTAJANA

Puheenjohtaja Juha Saarinen, 63, valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle liittokokouksessa, johon osallistui 30 liiton jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Eliisa Alatalo, Cecilia Bergström, Jouko Joentausta, Elias Krohn, Maarit Miettinen, Jarkko Mänttäri, Aimo Ruusunen, Pekka Saarnio ja Markku Vainio sekä varajäseniksi Sisko-Tuulikki Toijonen, Tero Saarinen ja Tommi Taipale.

ESITÄ LIITOLLE UUTTA NIMEÄ

Aimo Ruususen esitys liiton nimen muuttamisesta Mediavasemmistoksi käsitellään ensi vuonna järjestettävillä opintopäivillä, joilla pohditaan laajemminkin liiton toiminnan tarkoitusta ja laatua, järjestöllisiä jäsenyyksiä sekä omaisuuden hyödyntämistä. Jäseniltä toivotaan ehdotuksia uudeksi nimeksi.

Toimintasuunnitelmaan kirjattiin lisäksi Barcelonaan syksyllä 2013 tehtävä opintomatka sekä kulttuurimatkat Hämeenlinnaan ja Tampereelle. Hämeenlinnaan 6. syyskuuta tehtävän matkan ohjelmassa on Musiikkia Linnassa -festivaalin vanhan musiikin konsertti Hämeen linnan Kuninkaansalissa.

Puoluelehtien tulevaisuudesta järjestetään marraskuussa yhteinen tilaisuus Suomen Sosialidemokraattisen Sanomalehtimiesliiton ja Keskustan Lehtimiesten kanssa.

VIESTINTÄTUKI KUULUU PUOLUELEHDILLE

Politiikan journalismia käsitelleen liittokokousesitelmän piti Vasemmistoliiton puoluesihteeri Sirpa Puhakka. Kokouksen kannanotossa ilmaistaan huoli puoluelehtien uhanalaisesta tilanteesta ja vaaditaan, että valtion viestintätuen määrää on nostettava ja jakoperusteita muutettava niin, että puoluelehtien saama suhteellinen osuus kasvaa:

”Suomalainen tiedonvälitys on edelleen keskittynyt. Suuret mediakonsernit hallitsevat entistä enemmän julkisuutta. Puoluelehtien osuus tiedonvälityksen kokonaisuudesta on koko ajan vähentymässä.

Puoluelehtien tilanne on yleisesti kriisiytynyt, vaikka lehdet ovatkin kautta linjan uudistaneet toimintojaan, kehittäneet muun muassa verkkolehtiään ja tehostaneet varainhankintaansa. Valtion poliittisille lehdille jakamassa tuessa tapahtunut rakennemuutos on iskenyt kaikkiin puoluelehtiin. Niiden levikkityötä on lisäksi vaikeuttanut tilattaville lehdille säädetty arvonlisävero.

Kun aiemmin puoluelehtien tukemiseen korvamerkitty lehdistötuki muutettiin parlamentaarisesti puolueille jaetuksi viestintätueksi, niin kaikki puolueet hyökkäsivät saaliinjaolle. Lehdille jaettavaa on ollut entistä vähemmän ja tänä vuonna kaiken huipuksi viestintätuen määrärahaa leikattiin vielä euromääräisesti.

Yleisen lehtimiesliiton mielestä sen enempää viestintätuen määrä kuin nykyinen jakotapakaan eivät vastaa tuen alkuperäistä tarkoitusta ja perusideaa. Puoluelehtien tuen tarkoituksena on alun perin ollut ylläpitää ja monipuolistaa yhteiskunnallista keskustelua ja siten osaltaan mahdollistaa sananvapauden toteutuminen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Viestintätuen leikkaukset sekä puolueiden omaksuma nykyinen tukipolitiikka johtavat päinvastaiseen tilanteeseen. Yleinen Lehtimiesliitto vaatii, että viestintätuen määrää on nostettava ja jakoperusteita muutettava niin, että puoluelehtien saamaa suhteellinen osuus viestintätuesta lisääntyy”, todetaan kannanotossa.