Kannanotto valtion viestintätukien jakamiseen

Yleisen Lehtimiesliiton hallitus hyväksyi 18. marraskuuta 2009 kannanoton, jossa edellytetään, että Vasemmistoliitto turvaa kaikkien lehtiensä ilmestymisen ja toimittamisen edellytykset valtion viestintätukien käytöstä päätettäessä:

– Puolueiden saaman viestinnän ja tiedotustoiminnan valtionavun – aikaisemman parlamentaarisen ja harkinnanvaraisen lehdistötuen – alkuperäinen käyttötarkoitus on laajan sananvapauden sekä monipuolisen ja moniarvoisen lehdistön olemassaolon turvaaminen Suomessa.

Vasemmistoliiton puoluehallitus on päättänyt ottaa tästä aiemmin valtaosin puolueen lehdille jaetusta määrärahasta puolueen omaan viestintään kaikilta lehdiltä 20 prosenttia, ensi vuonna 300 000 euroa ja alustavan linjauksen mukaan vuonna 2011 vielä tämän päälle lisää 200 000 euroa eli yhteensä 500 000 euroa tämän vuoden tasoon verrattuna.

Linjaus vaarantaa Vasemmistoliiton lehtien olemassaolon edellytykset. Yleinen Lehtimiesliitto odottaa, että Vasemmistoliiton saaman valtionavun käytöstä päätettäessä muistetaan oman lehdistön ratkaiseva merkitys puolueen viestinnässä ja vaalityössä, todetaan Vasemmistoliiton johdolle ja puolueen lehdille lähetetyssä kannanotossa.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto päätti 22.11.2009 palauttaa lehdistötukeen 58 000 euroa. Tuen jakamisesta päättää vuoden alussa kokoontuva puoluehallitus.