YLL:n journalistipalkinto jaetaan liittokokouksessa 16. maaliskuuta – ehdota palkinnon saajaa!

 Yleinen Lehtimiesliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous pidetään lauantaina 16. maaliskuuta 2024 klo 11:00 alkaen Helsingissä, Siltasaarenkatu 4 (Rakennusliiton kokoustilat). Ilmoittautuminen klo 10:00 alkaen, aamupalatarjoilu. Kokoustauolla lounastarjoilu. 

Liittokokouksessa käsitellään ja päätetään sääntömääräiset asiat liiton sääntöjen 8§ mukaisesti:

  • toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen vuosilta 2022-2023 
  • vastuuvapauden myöntäminen vuosilta 2022-2023, 
  • talousarvion vahvistaminen vuosille 2024-25, 
  • puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten valinta vuosille 2024-2025,
  • tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuosille 2024-2025
  • jäsenaloitteet, ja
  • liittokokouksen koollekutsumistapa ja kokouskutsun julkaiseminen 

Liittokokouksen käsiteltäviksi tarkoitetut aloitteet on jätettävä hallitukselle kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

Liittokokouksessa on puhe- ja äänioikeus jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä, opiskelijajäsenellä ja vapaajäsenellä. 

Kokouksessa julkistetaan Yleisen Lehtimiesliiton journalistipalkinnon saaja. Palkitsemisperusteena on merkittävä journalistinen teko ja toiminta. Ehdotukset palkinnonsaajaksi toimitetaan sähköpostilla (yll@welho.com) 31.1.2024 mennessä tai postitse Yleisen Lehtimiesliiton hallitukselle osoitteeseen PL 256, 00531 Helsinki. 

Helsinki 3. tammikuuta 2024 

Yleinen Lehtimiesliitto ry 

Niko Peltokangas
puheenjohtaja

Erkki Hirvonen 
sihteeri