Liittokokous maaliskuussa – aloitteet tehtävä 21.11.2019 mennessä

Yleisen Lehtimiesliiton liittokokous järjestetään joka toinen vuosi, joten sääntöjen mukainen seuraava liittokokous on vuonna 2020. YLL:n hallitus on päättänyt kokouksen ajankohdaksi lauantain 21. maaliskuuta. Kokous järjestetään Helsingissä.

Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuosilta 2018-19, talousarviot ja toimintasuunnitelmat vuosille 2020–2021 sekä puheenjohtajan ja hallituksen valinta. Kokouskutsu lähetetään joulukuussa pidettävän hallituksen kokouksen jälkeen.

Tässä vaiheessa oleellista on, että mahdolliset aloitteet liittokokoukselle on tehtävä sääntöjen mukaan neljä kuukautta ennen liittokokousta. Aloitteita voi siis lähettää sihteerille 21.11.2019 saakka osoitteeseen yll@welho.com.