Yleinen Lehtimiesliitto

23. helmikuuta 1947 perustettu Yleinen Lehtimiesliitto – Allmänna Journalistförbundet ry (YLL) toimii sääntöjensä mukaan journalistien ja tiedottajien vasemmistolaisena yhdyssiteenä. Jäseniksi hyväksytään myös journalismin tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita.

Jäsenmaksu on työssäkäyviltä 40 euroa vuodessa. Opiskelijat maksavat 15 euroa.

Liiton ylimpänä päätösvaltaisena elimenä on liittokokous. Varsinainen liittokokous pidetään joka toinen vuosi maalis-kesäkuussa liiton hallituksen tarkemmin määräämässä paikassa ja aikana. Ylimääräinen liittokokous pidetään, jos liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

Liittokokouksessa jaetaan Yleisen Lehtimiesliiton journalistipalkinto, jonka arvo on 2 000 euroa. Kansan Sivistysrahaston yhteydessä oleva Yleisen Lehtimiesliiton opintorahasto myöntää vuosittain apurahoja. Jäsenten opinto- ja virkistystoimintaa rahoitetaan myös omaisuuden tuotolla.

YLL:n on Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön (SAK), Kansan Sivistystyön liiton (KSL) ja Kansainvälinen solidaarisuustyö (Kv-solid) jäsen. Muita yhteistyökumppaneita ovat Vasemmistoliitto, Suomen Journalistiliitto ja suomalaiset aatteelliset journalistijärjestöt.

YLL pyrkii vaikuttamaan journalistisen tutkimuksen suuntaan omien painopistealueidensa mukaisesti. Mahdollisia hankkeita ovat kansandemokraattisten lehtien journalistimatrikkelin käsikirjoitustyön jatkaminen, kansandemokraattisen journalistien biografiakokoelma ja Yleisen Lehtimiesliiton historia.

Hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä
Toivo Haimi, puheenjohtaja (ks. yhteystiedot)
Kukka-Maria Ahokas
Johan Alén
Erkki Hirvonen, sihteeri (ks. yhteystiedot)
Matti Hokkanen
Antti Kettunen
Elias Krohn
Antti-Veikko Labbas
Hannu Partanen
Niko Peltokangas
Tiina Ruulio
Siskotuulikki Toijonen

Yleisen Lehtimiesliiton historiaa

aatteen_paloa
YLL syntyi toisen maailmansodan jälkeen olosuhteiden pakosta, kun maan alta nousseen kansandemokraattisen lehdistön toimittajia ei kelpuutettu Suomen Sanomalehtimiesten Liiton (SSL) jäseniksi. Lyhyt lehtimieskokemus kun ei täyttänyt SSL:n jäsenyysehtoja.

Uuden järjestön optimistinen nimi heijasteli pyrkimystä mahdollisimman laajapohjaiseen ammattiliittoon, johon liittyisi muitakin kuin kansandemokraattisen lehdistön toimittajia.

Toive toteutui osin 80-luvulla, jolloin neljäsosa jäsenistä työskenteli muissa tiedotusvälineissä. Ammattiliiton roolista liitto oli kuitenkin jo silloin luopunut. Nykyisin YLL määrittelee asemansa vasemmistolaisesti suuntautuneiden journalistien, tiedottajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteistyöjärjestöksi.

SAK:n jäseneksi YLL pääsi heti perustamisensa jälkeen. Ensimmäisen työehtosopimuksensa liitto solmi vapunpäivänä 1947 ja viimeisen vuonna1974. Sen jälkeen kansandemokraattisten lehtien työehdoista sopiminen siirrettiin SSL:n vastuulle.

Yleinen Lehtimiesliitto liittyi tammikuussa 1950 täysjäseneksi sosialististen ja kehitysmaiden hallitsemaan Kansainväliseen journalistijärjestöön (IOJ), josta SSL oli eronnut järjestön päämajan siirryttyä Prahaan. YLL lähti IOJ:sta toukokuussa 1992, kun kansainvälisten journalistijärjestöjen yhdistäminen osoittautui mahdottomaksi. SSL irtisanoi liitännäisjäsenyytensä samasta syystä.

YLL:n puheenjohtajina ovat toimineet Paavo Kivikoski, Kaisu-Mirjami Rydberg, Erkki Kumpulainen, Olavi Laine, Pentti Kinha, Paavo Ruonaniemi, Seppo Siivonen, Juhani Hyttinen, Ahti Sokka, Timo Pekkola, Pekka Saarnio, Sirpa Puhakka, Juha Saarinen ja Niko Peltokangas.

Yllin historiikkia ”Aatteen paloa, tiedon janoa – Yleinen Lehtimiesliitto 1947 – 2017” voi kysellä sihteeriltä osoitteesta yll@welho.com tai puhelinnumerosta 0440 773 004. Historiikki julkaistiin vuonna 2017.