Poliittisten journalistijärjestöjen kannanotto: Lehtimieseläke palautettava

Yleinen Lehtimiesliitto, Keskustan Lehtimiehet ja Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto ovat sopineet yhteisestä kannanotosta, jossa vedotaan kulttuuriministeri Paavo Arhinmäkeen ja puolueiden eduskuntaryhmiin valtion ylimääräisen sanomalehtimieseläkkeen palauttamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiin.

Kymmeneen uuteen sanomalehtimieseläkkeeseen osoitettu määräraha on poistettu vuoden 2013 tulo- ja menoarviosta journalistijärjestöjä kuulematta. Sen sijaan sanomalehtimieseläkkeeseen verrattavan taiteilijaeläkkeen asemaan opetusministeriö ei puuttunut.

Sanomalehtimieseläkkeen lopettamista ei perustella valtiontalouden säästöillä vaan journalistien eläkkeiden keskimääräisellä nousulla ja menossa olevilla hankkeilla luovien alojen työntekijöiden sosiaaliturvan parantamiseksi.

Valtiovalta on vuosikymmeniä pyrkinyt turvaamaan luovien alojen ansioituneiden edustajien vanhuudenturvan ylimääräisillä taiteilija- ja lehtimieseläkkeillä. Ylimääräisiä sanomalehtimieseläkkeitä on vuodesta 1977 lähtien myönnetty tunnustuksena pitkästä ja ansioituneesta urasta, mutta viime kädessä sosiaalisin perustein.

Suuri osa puoluelehtien palveluksessa olleista journalisteista saa keskimääräistä pienempää eläkettä, koska palkat näissä lehdissä ovat jääneet jälkeen yleisestä tasosta. Vakituisessa työsuhteessa olevien eläketurvaa ovat heikentäneet myös saneeraukset, jotka ovat kohdistuneet varsinkin ikääntyneempiin journalisteihin. Huonoimmassa asemassa ovat freelancerit ja muut epätyypillisissä työsuhteessa olevat journalistit.

Hallitusohjelmaan sisältyvä hanke luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvan epäkohtien korjaamisesta parantaa lähinnä niiden asemaa, jotka nyt ovat oikeutettuja taiteilijaeläkkeeseen. Journalistijärjestöillä ei ole edustusta asiaa valmistelevassa työryhmässä.

Pidämme valtion ylimääräisen sanomalehtimieseläkkeen lopettamista hätiköitynä ja yksipuolisena toimena. Toivomme, että määräraha kymmeneen uuteen sanomalehtimieseläkkeeseen palautetaan budjettiin, todetaan kannanotossa.

Lisätietoa:

Juha Saarinen
puheenjohtaja
Yleinen lehtimiesliitto
Puh. 050 3787 959