Solidaarisuutta Ukrainaan / Solidarity with Ukraine

Ajatuksemme ovat Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden ukrainalaisten luona. Tuemme myös sotaa vastustavia venäläisiä, jotka osoittavat mieltään vangitsemisen uhalla.

Oheisella videolla venäläisen rauhannobelistin, Novaja Gazetan päätoimittaja Dmitri Muratovin kommentit Venäjän hyökkäyksestä. ”Emme tunnusta Ukrainaa viholliseksemme”, päätoimittaja toteaa. (Video on tekstitetty englanniksi, venäjäksi ja ukrainaksi.)

Our thoughts are with the Ukrainians who have been attacked by the Russian military. We also support anti-war Russians who are demonstrating under threat of imprisonment.

In the video below, the comments of Dmitry Muratov, the Russian Nobel Peace Prize winner and the editor-in-chief of Novaya Gazeta, on the Russian attack. ”We do not recognize Ukraine as our enemy,” Muratov said. (The video is subtitled in English, Russian, and Ukrainian.)