Toimintakertomukset vuosille 2006-2008

Yleinen Lehtimiesliitto juhli helmikuussa 2007 perustamisensa 60 -vuotispäivää Helsingin Kulttuuritalolla järjestetyllä seminaarilla ja vastaanotolla. Juhlavuosi on merkinnyt liiton taloudellisen tilan kohentumista, yhteydenpidon nopeutumista ja yhteistyön laajentamista muiden aatteellisten journalistijärjestöjen suuntaan.

Liittokokouskaudella on tuettu ammatillisen osallistumisen kehittämistä. Eri yhteyksissä on käsitelty vasemmistolaisen viestinnän tulevaisuutta.

Vuoden 2007 alussa liitto sai uuden osoitteen (Hakaniemenkatu 5 A 8, 00530 Helsinki), uuden sähköpostiosoitteen (yll@welho.com) ja oman puhelinnumeron (0440 773 004).

Liittokokouskaudella on säästetty varsinkin hallintokuluissa, mikä on mahdollistanut lyhytaikaisen velan lyhentämisen. Merkkipäivälahjoituksia saanut Yleisen Lehtimiesliiton opintorahasto on pitkästä aikaa pystynyt jakamaan rahaa myös stipendeinä.

Yhteydenpitoa jäseniin on nopeutettu siirtymällä jäsentiedotteiden jakelussa valtaosin sähköpostiin, jonka välityksellä on lähetetty neljä tiedotetta. Tiedote lähtee sähköpostitse noin 140 jäsenelle ja kirjeitse noin 40 jäsenelle. Posti- ja painatuskuluissa on päästy merkittäviin säästöihin.

Avoimuutta on pyritty lisäämään lähettämällä työvaliokunnan pöytäkirjat heti kokouksen jälkeen kaikkien hallituksen jäsenten tiedoksi. Apurahojen jaosta päätettäessä opintorahaston hoitokuntana toimiva työvaliokunta on pyytänyt lausunnon hallitukselta.

Yleisen Lehtimiesliiton aloitteesta kaikki kuusi suomalaista aatteellista journalistijärjestöä käynnistivät vuonna 2007 yhteistyön, jonka ensimmäinen tulos oli yhteinen tilaisuus Eduskunnan uuden puolen auditoriossa maaliskuussa 2008.

 

Jäsenet ja edustukset

Vuoden 2007 lopulla liitossa oli 180 jäsentä, joista 92 maksoi jäsenmaksua. Vapaajäseniä oli 88. Liittokokouskaudella on liittynyt 9 jäsentä, eronnut 8 jäsentä ja erotettu jäsenmaksujen laiminlyömisen takia 5 jäsentä. Vapautus jäsenmaksusta on myönnetty 16 jäsenelle.

Liittokokouskaudella nukkuivat pois liittomme jäsenet Hannu Saviranta (2.5.2007), Kirsti Suoranta (2.11.2007), Seija Pöppönen (10.3.2008), Lasse Kivelä (26.3.2008) ja Viljo Smolander (31.3.2008).

Yleinen Lehtimiesliitto on Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön, Kansan sivistystyön liiton, Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen ja Suomen ammattiliittojen lomajärjestön jäsen. SAK:n valtuustossa liittoa edustaa Hannu Hurme, KSL:n edustajistossa Maarit Miettinen ja SAL:n edustajistossa Ilja Koskinen. Puheenjohtaja Sirpa Puhakalla on läsnäolo- ja puheoikeus SAK:n hallituksessa.

Hallitus on liittokokouskaudella pitänyt 8 kokousta, joista neljä oli sähköpostikokouksia ja työvaliokunta 12 kokousta, joista yksi oli sähköpostikokous.

Lokakuussa 2006 pidetty hallituksen kokous ilmaisi Anna Politkovskajan murhan jälkeen huolensa Venäjän journalistien turvallisuudesta, työoloista ja sananvapauden tilasta maassa.

Vuosi 2006

20. toukokuuta 2006 Helsingissä pidetty liittokokous valitsi Yleisen Lehtimiesliiton puheenjohtajaksi äänestyksen jälkeen Sirpa Puhakan. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Maija Aalto, Antero Eerola, Ilja Koskinen, Elias Krohn, Peter Lodenius, Reima Luukkanen, Maarit Miettinen, Aimo Ruusunen, Marjut Salama, Siskotuulikki Toijonen ja Markku Vainio. Varajäseniksi valittiin Sirpa Koskinen, Heidi Laine ja Jarkko Mänttäri.

Liittokokousesitelmän piti julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Kalevi Kivistö aiheesta ”Journalismin etiikka elää ajan mukana”. Yleisen Lehtimiesliiton vuoden 2006 journalistipalkinto myönnettiin elämäntyöstä Ny Tidin toimittajalle Peter Lodeniukselle.

Kokous hyväksyi sääntömuutoksen, jossa työvaliokunnan jäsenmäärä nostettiin viidestä kuuteen (9§) ja liiton purkamisessa mahdollisesti jäävät varat siirretään Yrjö Sirolan Säätiölle (11§). Jäsenmaksu on edelleen 37 euroa vuodessa.

22. toukokuuta 2006 YLL järjesti yhdessä Suomen Journalistiliiton, Suomen Penin ja Venäjän suurlähetystön kanssa seminaarin, jossa käsiteltiin suomalaisten journalistien viisumiongelmia Venäjällä.

17. kesäkuuta 2006 hallituksen ensimmäisessä kokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Siskotuulikki Toijonen, asiamieheksi Jaakko Tiainen ja tiedottajaksi Maarit Miettinen. Sihteeriä ja taloudenhoitajaa ei valittu. Työvaliokuntaan valittiin Sirpa Puhakka, Siskotuulikki Toijonen, Maarit Miettinen, Elias Krohn ja Markku Vainio. Kulttuurijaostoa ei valittu.

Historiatoimikuntaan valittiin Aimo Ruusunen, Jouko Joentausta, Reima Luukkanen, Jarkko Mänttäri, Tapani Sillanpää, Pekka Lehtonen ja Pekka Saarnio.

Historiatoimikunta on ohjannut matrikkeliaineiston keräämistä kansandemokraattisten lehtien toimittajista. Aineistoa keräämään palkattiin 1. heinäkuuta 2006 työllistämistuella Hannu Puttonen, joka irtisanoutui 2. helmikuuta 2007. Puttosen listaamat 513 journalistin nimeä luovutettiin 11. syyskuuta 2007 tutkijoiden käyttöön Kansan Arkistoon.

7. lokakuuta 2006 Satakunnan työn 60-vuotisjuhlan yhteydessä pidettiin Porissa hallituksen, historiatoimikunnan ja kulttuuritoimikunnan seminaari, joka pohti liiton roolia ja tulevaisuutta.

12. – 15. lokakuuta 2006 Berliiniin suuntautuneella opintomatkalla oli 29 osanottajaa. Ohjelmassa oli vastaanotto Suomen suurlähetystössä, tapaaminen Saksan vasemmistopuolueen edustajien kanssa Valtiopäivätalossa ja käynti Neues Deutschland –päivälehdessä.

31. joulukuuta 2006 Jaakko Tiainen sai pyynnöstään eron asiamiehen tehtävästä. Taloudenhoitajaksi valittiin Maarit Miettinen ja sihteeriksi Markku Vainio. Kirjanpitäjäksi valittiin tarjousten perusteella Arska Suomen PLT Monitori Oy.

Vuosi 2007

24. helmikuuta 2007 järjestettiin YLL:n 60-vuotisjuhlaseminaari ja vastaanotto Helsingin Kulttuuritalon Alppisalissa. YLL:n kultaisen ansiomerkin saivat entinen puheenjohtaja Timo Pekkola, entinen puheenjohtaja Pekka Saarnio, entinen taloudenhoitaja Jaakko Tiainen, entinen työvaliokunnan jäsen Jouko Joentausta, entinen sihteeri Merja Miikkulainen ja useiden liittokokousten puheenjohtajana toiminut Sisko Kiuru. Seminaarin osanottajille jaettiin sihteerin koostama moniste ”Yleisen Lehtimiesliiton kuusi vuosikymmentä”. Seminaarissa käsiteltiin kansandemokraattisen lehdistön historiaa sekä vasemmistoviestinnän tulevaisuutta.

17. kesäkuuta 2007 puheenjohtaja Sirpa Puhakka valittiin Vasemmistoliiton puoluesihteeriksi. Puhakka ilmoitti, ettei hän pyri enää puheenjohtajaksi 2008 liittokokouksessa.

29. syyskuuta 2007 järjestettiin yhdessä Kansan Sivistystyön liiton kanssa Tampereella koulutuspäivä ”Vuorovaikutusta haastattelussa”. Lehtori Pirjo Kanerva hioi taitoja ja valmiuksia haastattelutilanteissa kurssilla, jolle osallistui seitsemän liiton jäsentä.

27. lokakuuta 2007 YLL järjesti ”Kansalaisjournalismin työpajan” osana Kansan Sivistystyön liiton Kansalaisvaikuttamisen päivän tapahtumia. Kansalaisjournalismista alustivat toimittajat Riikka Haikarainen, Perttu Iso-Markku ja Iris Tenhunen. Työpajassa oli 14 osanottajaa.

18. – 20. marraskuuta 2007 16 Yleisen Lehtimiesliiton jäsentä kävi vasemmistoliiton eurokansanedustaja Esko Seppäsen vieraana Brysselissä. Matkalaiset vierailivat Euroopan parlamentissa ja Naton päämajassa sekä tapasivat eräiden eurooppalaisten vasemmistopuolueiden edustajia.

Vuosi 2008

17. tammikuuta 2008 vietettiin yhdessä Vasemmistoklubin kanssa Venäjä-iltaa Kirjan talon kerhosalissa, teemana Venäjän poliittinen nykytilanne ja kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuudet. Aiheista alustivat Ulkopoliittisen instituutin tutkija Sinikukka Saari ja Aleksanteri-instituutin tutkija Meri Kulmala.

6. maaliskuuta 2008 järjestettiin eduskunnan Pikkuparlamentin auditoriossa aatteellisten journalistijärjestöjen ensimmäinen yhteinen tilaisuus, jossa entinen pääministeri Paavo Lipponen alusti teemasta ”Onko sanomalehdillä enää sanomaa, söivätkö kaupallisuus ja viihde sivistyksen ja aatteen”. Keskustelutilaisuuteen ja sen jälkeen järjestetylle vastaanotolle osallistui 120 aatteellisten journalistijärjestöjen jäsentä ja kutsuvierasta. Yhteistyötä päätettiin jatkaa tarpeen mukaan, esimerkiksi yhteisellä seminaarilla, jossa pohditaan sananvapauden tilaa Venäjällä.

10. huhtikuuta 2008 lähti 37 Yleisen Lehtimiesliiton ja Vasemmistoklubin jäsentä neljän päivän bussimatkalle Pietariin. Venäjän presidentin täysivaltaisen edustajan varamies Jevgeni Makarov otti matkalaiset vastaan Luoteis-Venäjän federaatiopiirin päämajassa. Nord Stream –yhtymän suhdetoimintajohtaja Sebastian Sass antoi tietoa Venäjältä Saksaan vedettävän kaasuputkihankkeen nykyvaiheesta. Gazpromin pietarilaisen tytäryhtiön tiedottajat Tatjana Troinina ja Tatjana Jureva kertoivat Gazprom Neftin kiistellystä pääkonttoriprojektista, Ohta –keskuksesta. Suomen pääkonsulaatissa Venäjän ajankohtaista tilannetta valottivat konsulit Juha Vänskä ja Jyrki Terva. Opposition näkökantoja kuultiin Venäjän federaation kommunistisen puolueen piirikomiteassa. Tiiviin ohjelman päätti risteily Pietarin kanavilla ja Nevalla.

Historiatoimikunta

YLL:n viime liittokokouksessa valittu historiatoimikunta (pj. Aimo Ruusunen ja jäsenet Jouko Joentausta, Reima Luukkanen, Jarkko Mänttäri, Tapani Sillanpää, Pekka Lehtonen ja Pekka Saarnio) on kokoontunut toimikauden aikana kaksi kertaa: 7.10.2006 ja 10.1.2008. Myös Sirpa Koskinen ja Jaakko Tiainen on kutsuttu kokouksiin. Muutoin toimikunnan jäsenet ovat tavanneet eri yhteyksissä ja pitäneet yhteyttä paitsi toisiinsa myös muihin historiatyöstä kiinnostuneiden liiton jäsenten ja ulkopuolisten kanssa.

Jatkoksi vuoden 2006 alussa ilmestyneelle Kansan Tahdon 100-vuotishistoriateokselle (Tauno Saarela) on lähinnä Pekka Lehtosen sekä Kansan Uutiset Oy:n ja Veli-Pekka Leppäsen työn tuloksena saatu aikaan kaksi lehtien historiaa käsittelevää teosta. YLL:n rooli on ollut niiden synnyssä lähinnä välillinen ja vaikuttanut aikaisemmin kerätyn materiaalin kautta. Pekka Lehtosen teos Uuden Päivän vaiheista sekä Veli-Pekka Leppäsen toimittama laaja artikkelikokoelma Kansan Uutisista (molemmat alkuvuonna 2007) ovat juuri sitä julkaisutoimintaa, jota historiatoimikunnan mielestä tarvitaankin.

Ikään kuin jatkoksi tälle mutta uutena ideana on Kuopiossa ideoitu nettilehteä www.kansansana.fi, jonka ei ole tarkoitus olla vain menneiden muistelua vaan myös nykyajassa elävä lehti. Sen sisällöksi on kuitenkin kaavailtu myös historiaosaa kertomaan Kansan Sanan vaiheista.

Toimintakauden aikana on Kansan Arkistossa olevia kd-lehtiä ja kd-toimittajia koskevia tietoja täydennetty eri tavoin, ja myös historiatoimikunnan kirjeenvaihdosta löytyy tällaista tietoa. Kansan Arkistoon on saatu joitakin haastatteluja (mm. 5 Ilmari Valkaman tekemää) sekä muistiinpanoja. Ainakin Satakunnan Työn arkistoaineistoa ja vanhoja valokuvia on toimitettu lisää arkistoon.

Toimittajia koskevan matrikkeliaineiston täydentämiseksi oli Hannu Puttonen valtion tukemana työllistettynä 1.7.2006–28.2.2007 ja hänen työnsä päättyi sovitulla tavalla. Hänen työnsä tuloksena Kansan Arkistossa on luettelo yli 600 toimittajasta. Niitä täydentää historiatoimikunnan muutoin keräämä ”noin mapillinen” uutta tietoa useista kymmenistä kd-toimittajista. Aineiston hyödyntämisen suunnittelu ja matrikkelin muokkaaminen käsikirjoitukseksi ovat kuitenkin kesken.