KSR:n apurahahaku on käynnissä 31.8. saakka

Kansan Sivistysrahasto (KSR) tukee apurahoilla työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä. KSR:lla on yli 100 rahastoa. Myös Yleisen Lehtimiesliiton opintorahasto kuuluu Kansan Sivistysrahaston hoitamiin rahastoihin. YLL:n opintorahaston tarkoitus: journalistien ja muiden media-aloilla toimivien ammattitaidon kehittäminen, alaan liittyvä tutkimus- ja julkaisutoiminta sekä media-alan opinnot.

Vuodelle 2022 haettavien apurahojen teemana on: ”Eriarvoisuuden ja kahtia jakautuneisuuden vähentäminen demokratian lujittamiseksi ja hyvän arjen turvaamiseksi jokaiselle. Eriarvoisuus voi ilmetä mm. alueellisena, digitaalisena, taloudellisena tai sosiaalisena”. Apurahat ovat sähköisesti haettavissa 1.-31.8.2021 KSR:n verkkosivujen kautta. Hakuohjeet ja linkki hakuun löytyvät osoitteesta www.sivistysrahasto.fi.

Apurahahakemuksen voit kohdistaa haluamallesi rahastolle, esimerkiksi YLL:n opintorahasto löytyy Ammattiliittojen rahastot -otsikon alta, mutta on ehdottomasti parempi jättää rahasto merkitsemättä, jolloin apurahoista päättävät valitsevat aiheen mukaan hakemukselle parhaiten sopivan rahaston. Tämä antaa apurahahaulle enemmän liikkumavaraa, koska YLL:n opintorahaston taloudelliset resurssit ovat hyvin rajalliset. Painotamme myös apurahavuoden teemaa, koska sen alle sopivilla hakemuksilla on paremmat edellytykset saada myönteinen päätös. Välitä sihteerille (yll@welho.com, 050 550 6172) tieto, jos haet apurahaa. YLL:n opintorahaston hoitokunta katsoo sopisiko hakemuksesi YLL:n opintorahastolle, jos sille ei KSR:n muiden rahastojen päätöksenteossa ole myönnetty apurahaa.