Kutsu Yleinen Lehtimiesliitto ry:n liittokokoukseen

Yleinen Lehtimiesliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous pidetään lauantaina 21. maaliskuuta 2020 klo 11.00 alkaen Helsingissä, Siltasaarenkatu 4 (Rakennusliiton kokoustilat). Ilmoittautuminen klo 10.00 alkaen, aamupalatarjoilu. Kokoustauolla lounastarjoilu.

Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat liiton sääntöjen 8§ mukaisesti:

  • toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen vuosilta 2018-19
  • vastuuvapauden myöntäminen vuosilta 2018-19
  • talousarvion vahvistaminen vuosille 2020-21
  • liiton toimihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset
  • puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta vuosille 2020-21
  • tilintarkastajan ja varatilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuosille 2020-21
  • jäsenaloitteet
  • liittokokouksen koollekutsumistapa ja kokouskutsun julkaiseminen

Liittokokouksessa on puhe- ja äänioikeus jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä, opiskelijajäsenellä ja vapaajäsenellä.

Kokouksessa julkistetaan Yleisen Lehtimiesliiton 1 000 euron journalistipalkinnon saaja. Palkinto voidaan myöntää niin merkittävästä journalistisesta teosta kuin elämäntyön mittaisista journalistisista ansioista. Ehdotukset palkinnon saajaksi on lähetettävä 31.1.2020 mennessä Yleisen Lehtimiesliiton hallitukselle osoitteeseen yll@welho.com tai PL 256, 00531 Helsinki.

Yleinen Lehtimiesliitto ry
Niko Peltokangas, puheenjohtaja
Erkki Hirvonen, sihteeri