Yleisen Lehtimiesliiton journalistipalkinto Timo Hakkaraiselle

Yleisen Lehtimiesliiton (YLL) journalistipalkinnon on saanut Vakaus vaakalaudalla -kirjan toimittanut Timo Hakkarainen. Iltalehden politiikan toimittajana työskennellyt Hakkarainen on palkinnon perustelujen mukaan ollut iltapäivälehtien kaupallisessa paineessa huomattavan tasapuolinen ja faktahakuinen toimittaja.

”Heti ensi työkseen eläkeläisenä hän toimitti paljon kiitosta saaneen mutta julkisuudessa vaietun Nato-kriittisen kirjan ”Vakaus vaakalaudalla – ajatuksia turvallisuuspolitiikkamme suunnasta”. Siihen on koottu 18 suomalaisen yhteiskunnan vaikuttajan mielipiteitä Nato-jäsenyydestä, ja kirjoittajat edustivat suomalaisia vaikuttajia koko poliittisen kentän leveydeltä. Sellaisen kirjan kokoaminen kuvaa Timon journalistista uraa ja on kunniaksi koko ammattikunnalle”, palkintoperusteluissa kuvaillaan.

YLL:n liittokokouksessa Helsingissä 17. maaliskuuta palkinnon vastaanottanut Hakkarainen kiitteli liittoa palkinnonarvoisesta tutkivasta journalismista, jota hänen kirjansa löytäminen on vaatinut. Hän naureskeli saaneensa maistaa niin sanotun valtamedian toimittajana omaa lääkettään, kun media on vaiennut kirjasta lähes kokonaan.

Liittokokous valitsi YLL:n puheenjohtajaksi jatkokaudelle Liberon päätoimittaja Niko Peltokankaan, joka on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin niin ikään jatkokaudelle Erkki Hirvonen, Jouko Joentausta, Helvi Kolehmainen, Elias Krohn, Tiina Ruulio, Juha Saarinen, Siskotuulikki Toijonen ja Markku Vainio sekä varajäsenet Sirpa Koskinen ja Tero Kaikko. Uusia hallituksen jäseniä ovat Matti Hokkanen, Jouko Huru ja varajäsen Timo Hakkarainen.

Yleinen Lehtimiesliitto on journalistien, tiedottajien ja alan tutkijoiden vasemmistolainen järjestö, joka vaalii sanan- ja ilmaisunvapautta sekä moniarvoista tiedonvälitystä. YLL:n hallitus jakaa journalistipalkinnon kahden vuoden välein.