Jäsentiedote 3/ 2010

Journalistipalkinto Jarkko Mänttärille

Yleisen Lehtimiesliiton 2 000 euron journalistipalkinto luovutettiin Helsingissä 8. toukokuuta pidetyssä liittokokouksessa Jarkko Mänttärille, joka on toiminut Kansan Uutisten Jyväskylän aluetoimittajana 36 vuotta. Jarkko palkittiin pitkästä ja ansiokkaasta journalistisesta urasta sekä syksyllä 2009 valmistuneesta historiateoksesta ”Keski-Suomen Työ – keskisuomalaisen raatajakansan toiveiden tulkki”.

Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Vates-säätiön tiedottaja ja toimitussihteeri Juha Saarinen. Lisäksi hallitukseen tulivat Vasemmistonuorten tiedottaja Eliisa Alatalo, Kansan Uutisten päätoimittaja Jouko Joentausta, Helsingin kaupungin tiedottaja Maarit Miettinen, Kansan Uutisten aluetoimittaja Jarkko Mänttäri, eläkeläinen Irmeli Palmu, Vasemmistoliiton puoluesihteeri Sirpa Puhakka, Satakunnan Työn päätoimittaja Aimo Ruusunen ja eläkeläinen Markku Vainio sekä varajäseninä Kansan Uutisten toimittaja Elias Krohn, eläkeläinen Peter Lodenius ja eläkeläinen Pekka Saarnio.

 

Yleisradion riippumattomuus turvattava

Kokoukseen osallistui 28 liiton jäsentä. Liittokokousesitelmän viestintäpolitiikan salaliittoteoriasta piti toimitusjohtaja Aleksi Bardy. Kokouksen antamassa kannanotossa hallitukselta ja eduskunnalta edellytetään Yleisradion riippumattomuuden turvaamista. Kannanotossa todetaan:

”Yleisradion tulevaisuutta leimaa epävarmuus. Yleisradion rahoitus on epävakaalla pohjalla. Myös kilpailijat pelaavat kovaa peliä Yleisradion toiminnan kaventamiseksi, mikä on yksi syy syntyneeseen erikoiseen tilanteeseen.

Yleinen Lehtimiesliitto vaatii hallitusta ja eduskuntaa sopimaan Yleisradion pitkäjänteisestä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesta rahoituksesta mahdollisimman pikaisesti. Nykyinen tv-lupamaksu ei riitä kattamaan 480 miljoonan euron kuluja. Eduskuntaryhmien tekemä sopimus 480 miljoonan rahoituksesta on sovittu alkamaan käytännössä vasta vuonna 2012.

Poliitikkojen on otettava vastuu tämän ja ensi vuoden rahoituksen riittävyydestä. Pelättävissä on muutoin, että Yleisradion ohjelmatoimintaa lyhytnäköisesti kavennetaan.

Poliitikkojen päättämättömyys ja etenkin ministeri Suvi Lindénin taitamaton asioiden hoitaminen ovat jättäneet Yleisradion rahoituksen ja hallinnon kaupallisten kilpailijoiden ahdistelun kohteeksi. Kaupallisen median tahtoon ei tule taipua. Yleisradiolla on oltava mahdollisuus seurata teknologian kehittymistä ja kehittää myös näkymistään verkossa.

On kohtuutonta, että Yleisradion tilanne on näin epävarma eduskuntavaalien lähestyessä. Rahoituksesta ja hallinnosta on sovittava ennen hallitusneuvotteluja kaikkien eduskuntapuolueiden kesken.”

 

Sääntöjä uudistettiin

Liittokokous uusi 60 vuoden takaa periytyviä sääntöjä, joiden tarkoituspykälästä poistettiin työehtosopimusten tekeminen ja lomapaikkojen pitäminen. Viimeisen oman sopimuksensa YLL teki vuonna 1974. Lisäksi lyhennettiin liittokokousten aloite- ja koollekutsumisaikaa ja tiukennettiin vapaajäsenyyden edellytyksiä. Vapaajäsenyyteen riittää edelleen 60 vuoden ikä, mutta ei enää 30 vuoden jäsenyys ammattiliitossa.

 

Tulevaa toimintaa

Liittokokouksen hyväksymässä toimintasuunnitelmassa syksyn 2010 jäsenmatkan kohteeksi esitetään Pietaria. Matka on tarkoitus järjestää laivaseminaarina, joka pohtii Venäjän sananvapauden tilaa. Kotimaan kulttuurimatka tehdään Euroopan tulevaan kulttuuripääkaupunkiin Turkuun. Lisäksi pyritään järjestämään oopperamatka Tallinnaan. Tulevia jäsenmatkan kohteita ovat Bryssel ja Minsk. Ensi vuoden kulttuurimatka tehdään Tampereelle tai Vaasaan.

Yleinen Lehtimiesliitto on omalla ohjelmalla mukana Vasemmistoliiton ja Kansan Uutisten Viikkolehden Baltic Princess -risteilyllä 30. – 31. lokakuuta 2010. Risteilystä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä sihteeri Markku Vainioon.

 

Apurahat jaettu

Yleisen Lehtimiesliiton opintorahaston hoitokunta myönsi 26. maaliskuuta pitämässään kokouksessa 200 euron apurahan freelancetoimittaja Susanna Saxenille AV-viestinnän kurssin näytetyön tekemiseen.