Jäsentiedote 8/2013

LIITTOKOKOUS TOUKOKUUSSA

Yleisen Lehtimiesliiton sääntömääräinen liittokokous pidetään lauantaina 17. toukokuuta 2014 kello 11.00 alkaen Helsingissä Rakennusliiton kokoustilassa, Siltasaarenkatu 4. Ilmoittautuminen kokouspaikalla alkaa kello 10.00.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä ehdotus sääntöjen 1§ muuttamisesta yhdistyksen nimen osalta. Kokouksen käsiteltäväksi tulevat aloitteet on jätettävä Yleisen Lehtimiesliiton hallitukselle tammikuun 17. päivään mennessä

Aimo Ruusunen esitti vuoden 2012 liittokokoukselle Yleisen Lehtimiesliiton nimeksi ”Mediavasemmisto ry – Mediavänstern rf”. Päätös nimestä lykättiin vuoden 2014 liittokokoukselle. Hallitus velvoitettiin pyytämään jäseniltä nimiehdotuksia, joista keskusteltiin Helsingissä 4. toukokuuta 2013 pidetyn opintopäivän ohjelmassa.
Mediavasemmiston lisäksi kirjattiin Helena Höltän esittämä ”Vasemmistojournalistit ry” sekä Juha Saarisen ehdotukset ”YLL vasemmistotoimittajat ja tiedottajat/viestijät”, ”YLL journalismia ja viestintää vasemmalta”, ”VATTI vasemmistotoimittajat ja tiedottajat” ja ”Vasemmistoviestijät”. Markku Vainio esitti nykyisen nimen säilyttämistä.

Liiton nimeen ja vuosien 2014 – 2016 toimintasuunnitelmaan voi ottaa kantaa tammikuun loppuun asti. Hallitukselle osoitetut esitykset voi lähettää sihteerille.

JOURNALISTIPALKINTO APURAHOIHIN

Yleisen Lehtimiesliiton opintorahaston hoitokunta päätti 4.12.2013 pitämässään kokouksessa, että Yleisen Lehtimiesliiton journalistipalkintoa ei vuoden 2014 liittokokouksessa jaeta, vaan palkintoon varattu 2 000 € käytetään apurahoihin vuosina 2014 ja 2015. Menettelyä ehdotti liiton hallitus 29.11.2013 pitämässään kokouksessa.

Kansan Sivistysrahastossa olevasta Yleisen Lehtimiesliiton opintorahastosta on viimeksi jaettu apuraha keväällä 2010. Lokakuussa 2001 perustetusta rahastosta maksettava journalistipalkinto on myönnetty seitsemälle henkilölle. Rahaston pääoman tuotto ei riitä sen enempää journalistipalkintoon kuin apurahoihinkaan, vaan sitä on jouduttu kartuttamaan liiton budjetista tai merkkipäivätuotoista. Tänä vuonna neljä vapaajäsentä on tukenut rahastoa ylimääräisellä jäsenmaksulla.

Opintorahaston apurahoilla tuetaan journalistien ja muiden media-alalla toimivien jäsenten opiskelua ja ammattitaidon kehittämistä sekä alan tutkimusta, erityisesti kansandemokraattisen lehdistön historian tallentamista, alaan liittyvää julkaisutoimintaa ja opiskelijoiden media-alaan liittyvien opinnäytteiden valmistumista.

Vuoden 2014 apurahojen hakuaika päättyy 31.1.2014. Hakemukset tehdään Kansan Sivistysrahaston sivulta www.sivistysrahasto.fi löytyvällä, rekisteröitymistä edellyttävällä kaavakkeella. Sähköisesti täytetty kaavake tulostetaan ja postitetaan allekirjoitettuna mahdollisine liitteineen Kansan Sivistysrahastoon, Siltasaarenkatu 6, 00530 Helsinki.

Yleisen Lehtimiesliiton jäsenet voivat hakea myös SAK:n kulttuurirahaston apurahoja vuoden loppuun mennessä KSL:n sivulta löytyvällä sovellutuksella. Allekirjoitettu hakemus lähetetään Yleisen Lehtimiesliiton osoitteeseen Hakaniemenkatu 5 A 8, 00530 HELSINKI.

Kulttuuriapurahat ovat 200 – 1 000 euron suuruisia. Niitä voivat hakea yksittäiset jäsenet tai ryhmät. Apurahoilla tuetaan sivistys ja kulttuuripyrkimyksiä, yhteiskunnallista tutkimustoimintaa, työelämän kehittämishankkeita ja opintomatkoja harkituissa tapauksissa.

KOTISIVUT UUSITUVAT JA LINKITTYVÄT FACEBOOKIIN

Liiton kotisivut www.yleinenlehtimiesliitto.fi uudistuvat vuoden vaihteessa. Visuaalinen ilme muuttuu ja tiedon löytäminen on aiempaa helpompaa. Etusivulle tulee tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja avaintoiminnot. Sivutasoja on vähemmän ja tekstit entistä ytimekkäämpiä.

Kotisivut synkronoidaan liiton Facebook -sivuun, jolla on tällä hetkellä yli 50 tykkääjää. Jos sinulla on Facebook -tili, etkä ole vielä liittynyt YLL:n Facebook -sivun tykkääjäksi, tee se nyt. Näin varmistat nopean ajantasaisen tiedon saannin liiton tapahtumista, koulutustilaisuuksista ja apurahoista. Voit myös ottaa kantaa ja keskustella. Mitä enemmän tykkääjiä sivullamme on, ja mitä aktiivisemmin peukutamme sekä jaamme tietoa, sitä paremmin viesti leviää YLL:n aktiivisesta toiminnasta.

LEHTIMIESELÄKKEESTÄ EDUSKUNNASSA

YLL:n mediajäsenilta pidettiin tiistaina 26.11. eduskunnassa Vasemmistoliiton ryhmähuoneessa. Mukana ryhmästä olivat puheenjohtaja Annika Lapintie, kansanedustajat Silvia Modig, Eila Tiainen ja Anna Kontula sekä tiedottaja Maiju Kaajakari.
Kansanedustajat Eila Tiainen, Silvia Modig ja Anna Kontula.

Seitsemän jäsentä osallistui syksyn jäsentilaisuuteen, joka pidettiin Vasemmistoliiton ryhmähuoneessa eduskunnassa 25. marraskuuta. Tilaisuudessa keskusteltiin ryhmän puheenjohtajan Annika Lapintien, kansanedustajien Silvia Modign, Eila Tiaisen ja Anna Kontulan sekä tiedottaja Maiju Kaajakarin kanssa valtion ylimääräisestä sanomalehtimieseläkkeestä, lehtien liikevaihtoverosta, Yle-veron indeksikorotuksesta ja puolueiden viestintätuesta.

Uusiin valtion ylimääräiseen sanomalehtimieseläkkeeseen tarkoitettu määräraha poistettiin viime vuonna budjetista säästösyistä. Tiaisen mielestä määrärahan palauttamiselle ei enää ole perusteita.

– Pienituloisten toimittajien eläkeongelmia ei ratkaista jakamalla 15 toimittajalle ylimääräinen sanomalehtimieseläke. Ongelmat on poistettava yleisellä sosiaali- ja eläkepoliittisella ratkaisulla.

Tiainen on yksi niistä kansanedustajasta, jotka ovat allekirjoittaneet kyselyn siitä, mitä hallitus aikoo tehdä monipuolisen sanomalehdistön toimintaedellytysten turvaamiseksi, kun media-alan murroksen seurauksena levikkiluvut laskevat ja journalisteja irtisanotaan jatkuvasti.

Tiainen katsoo, että lehdistön rakenneuudistusta voitaisiin helpottaa pudottamalla verkkolehtien arvonlisävero 24 prosentista painetun lehden tasolle 10 prosenttiin. Modigin mielestä samalla voitaisiin alentaa myös e-kirjojen arvonlisäveroa.

Tiainen ja Modig torjuvat mediakonsernien johtajien ja Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän esityksen luopua Yle-veron indeksikorotuksesta määräajaksi kaupallisen lehdistön toimintaedellytysten parantamiseksi.

– Sillä ei edistettäisi monipuolista viestintää. Päinvastoin, indeksikorotuksesta tulevien rahojen poistaminen Ylen budjetista merkitsisi sitä, että ohjelmien ostaminen pieniltä yksityisiltä tuottajilta loppuisi, katsoo Modig. Hän on Tiaisen tavoin Yleisradion entinen toimittaja ja istuu Yleisradion hallintoneuvostossa Tiaisen varajäsenenä.

Lapintie vahvisti, että eduskuntapuolueiden keskusteluissa on päätetty säilyttää viestintätuki korvamerkittynä osana puoluetukea.

VUOSITARRAT HELMIKUUSSA

Yleisen Lehtimiesliiton jäsenkorttien vuositarrat postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille ja vapaajäsenille helmikuun aikana. Vanha tarra on voimassa maaliskuun 2014 alkuun asti.

Jäsenmaksu on 37 euroa. Sen laiminlyöminen kahtena peräkkäisenä vuotena johtaa automaattisesti liitosta erottamiseen. Kansan Uutisten tilauksista maksettava 25 € lehtietu sekä Kansan Tahdon, Satakunnan Työn ja Ny Tidin tilauksista maksettava 15 € lehtietu koskee jäsenmaksunsa maaliskuun alkuun mennessä maksaneita ja vapaajäseniä.