Kannanotto: Yleisradion toiminnan rajoittamiselle on vaihtoehtoja

Yleinen Lehtimiesliitto vaatii hallitusta vetäytymään Yleisradion toimintaa rajoittavasta esityksestään. Hallituksen esitys 250/2020 näyttää laajasti perustellulta, mutta tarkemmin katsottuna se seuraa paljolti Medialiiton Euroopan komissiolle vuonna 2017 tekemää valtiontukikantelua.

Lakiesitys ei mielestämme kestä kriittistä tarkastelua monestakaan syystä, joista tässä nostamme esiin kaksi:

Ensinnäkin komission keskustelut valituksen tekijän ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa on pidetty osittain salaisina, mikä on yleisen lainvalmistelun kannalta kestämätöntä. Lisäksi lain valmistelussa saadut komission näkemykset edustavat vain kilpailuosaston yksittäisten virkamiesten kantoja, joten varsinaista komission kantaa ei asiassa ole saatu.

Toiseksi tutkimusnäyttöä ei ole sille Medialiiton valituksen keskeiselle argumentille, että Yleisradion tekstimuotoinen julkaiseminen heikentää kaupallisen lehdistön kilpailuedellytyksiä.

Hallituksen tulee vetää lakiehdotus pois eduskunnan käsittelystä. Sen jälkeen asiassa on luontevaa edetä lakiehdotuksessakin mainittuja vaihtoehtoisia reittejä: joko antaa Medialiiton kantelun johtaa komission viralliseen päätöksentekoon ja siitä todennäköisesti seuraavaan prosessiin EU-tuomioistuimessa tai asettaa parlamentaarinen työryhmä tarkastelemaan Yleisradion tehtäviä ja valvontaa laaja-alaisesti ja sen perusteella tehdä uusi esitys Yle-lain muuttamisesta.

Lisätietoja:

Niko Peltokangas
puheenjohtaja
niko@peltokangas.fi
045 1288 121